eu | es

Prezioak

(*) Hilean 10 orduz erabil daiteke inolako kargurik gabe.
• Tarifek BEZ, erregaia, arrisku orotarako asegurua eta 24 orduko laguntza dituzte barne. Erabilerak ez du beste gain kosturik bere baitan.
• Ibilgailuak era desegokian erabiliz gero (berandu bueltatzea, ibilgailua zikin itzultzea, etab.) erabilera-araudian dagokion gainordaina edo errekargua erantsiko zaio. Horren bitartez, erabilera arduratsua eta beste erabiltzaileekiko begirunez arituko den zerbitzua bultzatu nahi da.